Visa du học Singapore: Vũ Thúy Điệp

Trung tâm Tư vấn Du học Việt Phương vui mừng thông báo bạn Vũ Thúy Điệp đã nhận được Visa từ Cơ quan Di trú Singapore để lên đường nhập học tại Singapore.