Du học Canada cần IELTS bao nhiêu?

Để du học tại các nước nói tiếng Anh thì điều bạn nghĩ đến đầu tiên là năng lực ngoại ngữ. Cụ thể là các chứng chỉ quốc tế dùng

Call Now Button