Chi phí học tập tại Malaysia hết bao nhiêu tiền

Trong cuộc khảo sát gần đây về “thành phố có mức chi phí phù hợp nhất cho sinh viên trong năm 2016”, QS University Rangking (bảng xếp hạng các trường đại học) đã thể hiện rằng” Kuala Lumpur nhận được điểm số gần như tuyệt đối với sự kết hợp lý tưởng giữa chi phí sinh hoạt thấp và chi phí học tập tại Malaysia ở mức vừa phải”

Một trong những lý do nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn du học Malaysia là vừa tiết kiệm được chi phí và vừa nhận được nền giáo dục chất lượng cao. Ví dụ, bạn nhận bằng kỹ sư của UK (3 năm) thông qua chương trình 3+0 học tại Malaysia với học phí tương đương 68.000 RM (17.000 USD), trong khi đó học phí của chương trình học này được đào tạo tại UK là khoảng 36.000 £ ( tương đương 217.000 RM hoặc 54.250 USD). Như vậy sinh viên có thể tiết kiệm được khoảng 149.000 RM (37,250 USD) tiền học phí nếu như họ chọn học ở Malaysia (tham khảo bảng 1). Nếu tính luôn chi phí sinh hoạt đến khi hoàn thành chương trình 3+0 ở Malaysia thì sinh viên có thể tiết kiệm được khoảng 216.000 RM (tương đương 54.000 USD)

Chi phí học tập tại Malaysia phải chăng phù hợp với sinh viên Việt Nam

Chi phí học tập tại Malaysia phải chăng phù hợp với sinh viên Việt Nam

Chi phí học tập tại Malaysia hết bao nhiêu tiền và gồm những chi phí nào?

Chi phí học tập tại Malaysia bao gồm học phí và các khoản phí học tập khác, tất cả các khoản phí này phụ thuộc vào ngành bạn đang học và thời gian của khóa học đó. Trong quá trình học bạn sẽ trả những khoản chi phí sau đây:

1. Các khoản chi phí học tập tại malaysia

— Phí đăng ký

— Học phí

— Phí đặt cọc

— Phí thực hành máy tính/ các môn khoa học

— Phí thư viện

— Các phí khác như lệ phí thi

2. Các khoản phí không phải là học phí

— Phí visa

— Phí khám sức khỏe

— Phí bảo hiểm

Bảng ước lượng chi phí học tập tại Malaysia ở bậc học từ dự bị Đại học tới Đại học và sau Đại học

Chương trình dự bị đại học:

Nếu bạn đã hoàn thành chương trình IGSCE (chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế) hoặc O-level và mong muốn học chương trình dự bị đại học để chuẩn bị tốt cho chương trình cử nhân hoặc các khóa học chuyên nghiệp thì hãy chọn học tập tại Malaysia. Đây là một số chương trình dự bị, thời gian học và học phí ước tính:

Bảng 1: học phí ước tính cho chương trình dự bị

Chương trình dự bị Thời gian học Số môn học/(thời gian thông báo kết quả thi) Học phí ước tính cho khóa học (RM)
Cambridge GCE A-level, UK 15-18 tháng 3-4 môn/(tháng 1,8) 19.000-38.000 RM (4.750-9.500 USD) cho 3 môn
SACE, Úc 11 tháng 5 môn/ ( tháng 12) 21.000-28.000 RM  (5.250-7.000 USD)
AUSMAT, Úc 10 tháng 5-6 môn/(tháng 12) 17.000-25.000 RM (4.250-6.250 USD)
CIMP, Canada 12 tháng 6 môn/(tháng 6,12 thường khoảng 1 tháng sau khi thi 27.000-30.000 RM

(6.750-7.500 USD)

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), International 24 tháng 6 môn/ ( tháng 1, 7) 115.000RM( 28.750 USD)
 Monash University Foundation Year (MUFY) 12 tháng 4-5 môn/( tháng 7,12 thường có kết quả trong 2 tháng sau khi thi) 25.000 RM (28.750 USD)
New South Wales High School Certificate (NSW HSC) 12 tháng 5 môn (thường có kết quả trong 2 tháng sau khi thi) 13.000 – 21.000 RM (3.250- 5.250 USD)
University’s Internal Programme (private) 10-12 tháng 5-6  môn 10.000-20.000 RM

(2.500-5000 USD)

Các trường đại học Malaysia có cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu học tập và nghiên cứu

Các trường đại học Malaysia có cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu học tập và nghiên cứu

Chương trình cử nhân:

Nếu như bạn hoàn thành chương trình dự bị như GCE, A-levels, SAM hoặc các chương trình tương đương khác thì bạn có nhiều lộ trình để hoàn thành chương trình cử nhân trong 3 năm. Sau đây là chi phí học tập tại Malaysia cho các chương trình học 3+0, chuyển tiếp đi Mỹ, chương trình nhận bằng của các trường ở Malaysia, nhận bằng của các trường đối tác tại Malaysia và chương trình nhận bằng kép.

Bảng 2: so sánh chi phí chương trình 3+0 nhận bằng kỹ sư UK ( đào tạo tại Malaysia)  với chi phí tại UK trong 3 năm

Các khoản phí Chương trình kỹ sư 3+0 đào tạo tại Malaysia (chi phí tạm tính) Chương trình đào tạo tại UK ( chi phí tạm tính)
Học phí (cho sinh viên quốc tế) 68.000 RM trong 3 năm  12.000£/1 năm, tương đương 36.000£ trong 3 năm
Chi phí sinh hoạt 54.000 RM trong 3 năm 670£/ 1 tháng và tương đương 18.000£ trong 3 năm ( 3×9 tháng)
Chi phí khác 15.000 RM 5.000£
 Tổng học phí và chí phí sinh hoạt trong 3 năm  140.000 RM (35.000 USD)  59.000£

(81.000 USD)

Khoản tiền tiết kiệm được khi học chương trình 3+0  184.000 RM ( 46.000 USD)

Bảng 3: Học phí ước tính cho chương trình lấy bằng cử nhân của các trường ở Malaysia:

 Lĩnh vực Kinh tế Kỹ thuật IT
Học phí ước tính 29.000- 54.000 RM

(học phí trung bình 40.000 RM (10.000 USD))

30.000- 75.000 RM

(học phí trung bình 60.000 RM (15.000 USD))

30.000- 55.000 RM

(học phí trung bình 45.000 RM (11.250 USD))

Thời gian học 3 năm 4 năm 3 năm
Lĩnh vực Du lịch, nhà hàng , khách sạn Y khoa Dược
Học phí ước tính 30.000-65.000 RM

(Học phí trung bình: 45.000 RM (7.500-16.250 USD))

255.000-450.000 RM

(320.000 RM (80.000 USD))

115.000-185.000 RM

(học phí trung bình 120.000 RM (30.000 USD))

Thời gian học 3 năm 5 năm 4 năm

Bảng 4: Chi phí ước tính cho chương trình chuyển tiếp đi Mỹ:

Chương trình Thời gian học Học phí ước tính: học ở Malaysia và ở Mỹ
Chương  trình chuyển tiếp đi Mỹ 2 năm (ở Malaysia)+ 2 năm tại Mỹ 26.000-45.000 RM (6.500-11.250 USD) cho 2 năm ở Malaysia và 13.000-40.000 USD/ 1 năm ở Mỹ

Bảng 5: Học phí tạm tính cho chương trình 2+1 chuyển tiếp đi UK (luật)

 Chương trình chuyển tiếp Thời gian học Học phí ước tính
 Chương trình chuyển tiếp UK (luật) 2 năm ở Malaysia+ 1 năm ở UK Học phí : 60.000 RM (15.000 USD) trong 2 năm ở Malaysia và học phí 10.000- 14.000£/1 năm ở UK (phụ thuộc vào trường và khóa học)

Phí sinh hoạt: 1,800 RM (450 USD)/ 1 tháng ở Malaysia; 800£/ 1 tháng ở UK

Bảng 5: so sánh học phí các chương trình nhận bằng kỹ sư UK ( thời gian học 4 năm ở Malaysia và UK

 Thời gian học Học phí (học tại Malaysia) Học phí (học tại UK) Tổng học phí ( ở Malaysia và UK)
4 năm học tại Malaysia + 0 năm ở UK 163.200 RM / 4 năm 163.200 ( 40.800 USD cho chương trình 4+0, sinh viên học tại Malaysia trong 4 năm)
 3 năm học tại Malaysia + 1 năm học tại UK 122.400 RM / 3 năm 16.420£/1 năm 212.710 RM (53.178 USD) cho chương trình 3+1 năm
2 năm học tại Malaysia +2 năm học tại UK 81.600 RM / 2 năm 32.840£/ 2 năm 262.220 RM (65.555 USD) cho chương trình 2+2 năm
1 năm học tại Malaysia+ 3 năm học tại UK 40.800 RM/ 1 năm 49.260£/ 3 năm 311.730 RM (77.933 USD) cho chương trình 1+3 năm
0 năm học tại Malaysia +4 năm tại UK 0 year RM 65.680£/ 4 năm 361.240 RM (90.310 USD) cho chương trình 0+4 năm, sinh viên học tại UK trong 4 năm

Chương trình sau đại học:

Các trường đại học công lập và tư thục ở Malaysia cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều chương trình đào tạo sau đại học với mức học phí cạnh tranh. Sau đây là học phí ước tính cho chương trình sau đại học:

Bảng 6: Học phí ước tính chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh đươc cấp bằng từ các trường đại học ở Malaysia

Đơn vị cấp bằng  Khóa học Học phí (RM) Thời gian học
Đại học tư thục Thạc sĩ quản trị kinh doanh 25.000-36.000 RM/ khóa học

(6.250-9000 USD)

1-1.5 năm (toàn thời gian)
Đại học công lập  Thạc sĩ quản trị kinh doanh 21.000-26.000 RM/ khóa học

(5.250-6.500 USD)

 

1-1.5 năm (toàn thời gian)

 Bảng 7: So sánh chi phí khi theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của UK tại Malaysia với chi phí khi học tại UK

Mô tả Chi phí ước tính (học phí và phí sinh hoạt ) khi học chương trình của Heriot – Watt University (UK) tại Malaysia  Chi phí ước tính (học phí và phí sinh hoạt) khi học chương trình của  Heriot- Watt University tại UK
Thạc sĩ quản trị kinh doanh (1 năm) Học phí: 55.800 RM

Chi phí sinh hoạt: 36.000 RM/1 năm

Tổng chi phí:  91.800 RM (22.950 USD)

Học phí: 16.950 £ (toàn thời gian)

Chi phí sinh hoạt: 20.000-31.000£/1 năm

Tổng chi phí: 36.950 – 47.950 £

Chi phí tiết kiệm được khi học tại Malaysia  Học phí tiết kiệm được: 37.425 RM ( 9.356 USD)

Chi phí sinh hoạt tiết kiệm được: 101.500 RM ( 25.375 USD)

 TỔNG CHI PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC:

138.925 RM (34.731 USD)

Với chương trình học đa dạng, bằng cấp chất lượng từ các trường Đại học hàng đầu thế giới, nhưng chi phí bỏ ra chỉ bằng 1/3 thì Malaysia đã khẳng định vị thế giáo dục của mình trong khu vực và là điểm đến học tập lý tưởng cho du học sinh quốc tế đặc biệt là du học sinh Việt Nam. Hãy để lại thông tin liên hệ qua form liên hệ phía dưới, mọi thắc mắc về chi phí học tập tại Malaysia sẽ được chuyên viên tư vấn Du học VPEdu phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất và chính xác nhất.

                   

Thẻ:, ,

Đăng ký tư vấn
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác
Call Now Button