Thông tin chi tiết cấu trúc đề kỳ thi AEIS tại Singapore

Đối với kỳ thi AEIS, học sinh sẽ thi 2 môn Toán và Tiếng Anh nhằm đánh giá khả năng đọc viết, tính toán và lập luận của học sinh. Trong bài thi sẽ có phần trắc nghiệm và tự luận. Đối với phần thi trắc nghiệm học sinh sẽ dùng bút chì để tô đen đáp án đúng trong bảng trả lời.

Đối với kỳ thi AEIS tại Singapore học sinh sẽ thi 2 môn Toán và Tiếng Anh

Đối với kỳ thi AEIS tại Singapore học sinh sẽ thi 2 môn Toán và Tiếng Anh

Chi tiết cấu trúc kỳ thi AEIS 2 môn Toán và Tiếng Anh 

Cấu trúc bài thi môn Tiếng Anh

Cấp tiểu học

 • Primary 2-3

Bài thi gồm 34 câu trắc nghiệm về đọc hiểu và cách sử dụng ngôn ngữ gồm các phần sau:

 • Đọc hiểu ( dựa vào 2 đoạn văn) -6 câu
 • Điền vào chỗ trống (dựa vào 2 đoạn văn)-10 câu
 • Từ vựng – 5 câu
 • Ngữ pháp – 5 câu
 • Chính tả – 8 câu

Thời gian làm bài: 60 phút

 • Primary 4-5

Bài thi gồm 2 phần và thời gian làm bài là 120 phút.

Phần Cấu trúc
1 Viêt:

Có 2 chủ đề, trong đó có 1 chủ đề xuất phát từ bức tranh. Học sinh sẽ chọn 1 chủ đề và viết đoạn văn khoảng 100 từ

2 Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm

–         Đọc hiểu (dựa vào 2 đoạn văn) -10 câu

–         Điền vào chỗ trống (dựa vào 2 đoạn văn) -12 câu

–         Từ vựng -14 câu

–         Ngữ pháp-14 câu

Cấp THCS

 • Secondary 1/2/3:

Bài thi có 2 phần, và thời gian làm bài là 130 phút:

Phần Cấu trúc bài thi
1 Viết:

Secondary 1 sẽ có 2 chủ đề, Secondary 2 và 3 sẽ có 4 chủ đề. Học sinh sẽ lựa chọn 1 chủ để để viết:

-200-300 từ (Secondary 1)

-250-350 từ (Secondary 2)

-300-400 từ (Secondary 3)

2  Đọc hiểu và sử dụng ngôn ngữ:

50 câu hỏi trắc nghiệm:

-Đọc hiểu (dựa vào 2 đoạn văn)- 15 câu

– Điền vào chỗ trống (dựa vào 2 đoạn văn)- 15 câu

-Ngữ pháp – 10 câu

-Từ vựng – 10 câu

Cấu trúc bài thi môn Toán

Cấp tiểu học

 • Primary 2-3

Bài thi có 2 phần, thời gian hoàn thành phần 1 là 30 phút và phần 2 là 80 phút. Và học sinh không được phép sử dụng máy tính.

Phần Cấu trúc Số câu hỏi
1 Trắc nghiệm 34
2 Trả lời câu hỏi ngắn 34
 • Primary 4-5

Bài thi gồm có 2 phần, học sinh sẽ hoàn thành phần 1 trong 40 phút và phần 2 trong 100 phút. Học sinh không được sử dụng máy tính

Phần Cấu trúc Số câu hỏi
1 Câu hỏi trắc nghiệm 36
2 Trả lời câu hỏi ngắn 16
Câu hỏi mở 12

 Cấp THCS

 • Secondary 1/2/3

Bài thi gồm có 2 phần, học sinh sẽ hoàn thành phần 1 trong 30 phút và phần 2 trong 105 phút. Học sinh không được sử dụng máy tính.

Phần Cấu trúc Số câu hỏi
1 Câu hỏi trắc nghiệm 34
2 Trả lời câu hỏi ngắn 20
Câu hỏi mở 10-15

Lưu ý:

 • Đối với phần trả lời câu hỏi ngắn thì học sinh cần trình bày bài giải rõ ràng (theo từng bước) và điền kết quả vào ô trống được cung cấp trong bài làm.
 • Đối với câu hỏi mở thì bài giải cần trình bày cần dài hơn và hoàn chỉnh hơn câu hỏi ngắn. Học sinh cần trình bày rõ ràng (theo từng bước) và điền kết quả vào ô trống được cung cấp trong bài làm.

Xem thêm bài viết:

                   

Đăng ký tư vấn
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email *
Nước du học
Các lưu ý khác