Đăng ký nhận 80 câu hỏi phỏng vấn Visa Du học Mỹ

Phỏng vấn xin visa là một cuộc tương tác mặt đối mặt giữa hai cá nhân. Bất kể mức độ an toàn tài chính và nền tảng giáo dục hỗ trợ cho bạn, sự chuẩn bị là điều cần thiết. Biết chương trình và cách nó phù hợp với bạn – Bạn càng biết nhiều về chương trình của mình, câu trả lời của bạn sẽ càng tập trung hơn.

Các câu hỏi về thông tin cá nhân du học sinh

  • Please introduce yourself! (Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình!)
  • What’s your name? Why are you here today? (Bạn tên là gì? Tại sao hôm nay bạn lại ở đây?)
  • How old are you? What’s your job? (Bạn bao nhiêu tuổi? Công việc của bạn là gì?)
  • What are your hobbies? (Bạn có những sở thích gì?)
  • Do you like traveling? Have you ever been abroad? (Bạn có thích đi du lịch không? Bạn đã từng ra nước ngoài trước đó chưa?)
  • Have you ever lived away from your parents? (Bạn đã từng bao giờ sống xa cha mẹ chưa?)

Tư vấn miễn phí 1:1